Prehodnoťme svoju úroveň tolerancie voči hazardu.

ZNÍŽME DOPYT

1.

Na úrovni jednotlivcov

je potrebné, aby spoločnosť odmietla hazard ako bežnú formu zábavy. Zaujmime jasný postoj pri výchove detí, voči priateľom, susedom, kolegom – NEHRAJ, pretože tento oheň ťa môže spáliť.

2.

Na úrovni spoločnosti

prečo akceptujeme propagáciu hazardu formou reklamy? Zavádzajúca reklama na hazard by mala zmiznúť rovnako ako reklama na cigarety.

3.

Na úrovni zákonov

je nezmysel, aby mestá benefitovali z toho, že na svojom území povolia herne mestá by nemali nezmyslene profitovať z herní, ktoré ubližujú ich obyvateľom. Miestne dane z prevádzky herní sú v skutočnosti „legalizovanými úplatkami,“ či nie?

REGULUJEME PONUKU

Hazard nepatrí do miest a na sídliská

 je potrebné ho vyhnať na polia mimo rezidenčných oblastí. Legislatíva umožňuje mestám a obciam regulovať alebo zakázať hazard.

Hazard treba spravodlivo zdaniť

za obed v reštaurácii zaplatíme DPH 20%, ale za rovnaké peniaze vhodené do automatu dane odvedené nie sú.

Treba rozšíriť obmedzenia osôb

teda rozšíriť zoznamy v registroch vylúčených osôb, napríklad o osoby žijúce v mestských sociálnych bytoch.

Trvajme na uplatňovaní súčasnej legislatívy

Prvým krokom je, aby štát dodržiaval aspoň súčasnú platnú legislatívu a poctivo a pravidelne vymáhal jej dodržiavanie občanmi, podnikateľmi a hazardnými spoločnosťami. To znamená aj udeľovanie sankcií či aktívne odhaľovanie a trestanie nelegálnych aktivít.

Žiadajme kvalitnú a dostupnú pomoc

Len málokomu pomôže zákaz bez pomoci, patologickým hráčom len ťažko. Na Slovensku existuje niekoľko organizácií, ktoré dokážu poskytovať účinnú pomoc, no potrebujú na svoje fungovanie finančnú dotáciu. Kontrolóri NKÚ v roku 2021 upozornili, že výťažky z hazardných hier nesmerujú do preventívnych opatrení a hazard ohrozuje mladých. Rezort financií nemá vytvorený systém rozdelenia a sledovania týchto príjmov. Zdôraznili, že „štát musí sprísňovať podmienky na ochranu najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti a pred negatívnymi vplyvmi hazardu je potrebné chrániť najmä mladých ľudí.“ (TASR, Aktuality.sk)

Provizórnosť pomoci ilustruje príklad s Linkou pomoci pre problémy s hraním. Zákon ukladá prevádzkovateľom umiestniť jej telefónne číslo v zornom poli hráča na každý hrací automat. Okrem toho, že niektorí prevádzkovatelia podmienky nespĺňajú, Linka stále funguje len v pracovných dňoch a to od 9.00 – 17.00 hodiny, čiže ak sa hráč spamätá večer, už sa dovolá len na záznamník. Túto Linku prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a prispieva na ňu Ministerstvo zdravotníctva SR a zároveň má byť financovanie linky zabezpečované formou finančných darov od prevádzkovateľov hazardných hier a ich asociácií.

PRVÁ POMOC

PRVÁ POMOC

1. Vyhýbať sa všetkým formám a miestam hazardu

  • hracím automatom, internetovému gamblingu, stávkovaniu, kasínam, rulete, stieraniu lósov, lotériám
  • obchádzať ulice s herňami, vymeniť smartfón za tlačítkový mobil bez internetu, vyhýbať sa počítaču, nepozerať televíziu atď.

2. Kontrolovať finančné spúšťače k hre

  • nechať blízku osobu prísne kontrolovať financie, účty
  • dodržiavať finančnú disciplínu (plán splácania dlhov)

3. Chrániť sa pred ďalšími spúšťačmi: látkovými, psychickými

  • abstinencia od alkoholu, drog
  • obmedziť pracovný a iný stres
  • nesnažiť sa rýchlo splatiť dlhy – riziko stresov a recidív

4. V prípade veľkého rizika okamžite navštíviť psychiatra

  • nervozita, napätie, depresia v dôsledku vysokých dlhov
  • samovražedné tendencie

*Zdroj: ZÁVISLOSŤ – príručka pre verejnosť, OLÚp Predná hora

icon-2@2x