Gambling ako utajovaná závislosť

Patologické hráčstvo (gamblerstvo) patrí medzi medzinárodne klasifikované choroby. Hoci sa môže spájať so závislosťou na látkach ako sú alkohol, cigarety alebo drogy, ide o rovnako závažnú, no menej nápadnú, tzv. nelátkovú závislosť.

Pri aktivitách, ktoré sú pre človeka príjemné, sa v mozgu uvoľňuje neurotransmiter dopamín. To isté sa deje pri hazardných hrách, pre ktoré je typické napätie a neistota výhry. Dopamín sa počas hrania uvoľňuje v oblastiach mozgu podobných tým, ktoré sa aktivujú užívaním drog. Opakované vystavovanie sa hazardu a neistote dokonca spôsobuje trvalé zmeny v ľudskom mozgu. Môže tak zmeniť aj spôsob, akým hráč reaguje na prehru. Súčinnosťou viacerých faktorov vzniká nekontrolovateľná závislosť. Strata peňazí začne spúšťať uvoľňovanie dopamínu v takmer rovnakej miere ako výhra, a tak nedochádza k pocitu sklamania, ktoré by hráča prinútilo odísť. Zostáva len túžba hrať a fenomén známy ako “honba za prehrami”.

Zdroj: Mike Robinson, The Conversation

Čo patrí do hazardu?

1. LOTÉRIOVÉ HRY
žreby, tomboly, číselné lotérie, bingo, okamžité lotérie

2. CHARITATÍVNE LOTÉRIE

3. STOLOVÉ HRY
ruleta, kartové hry, hry s kockami

4. STÁVKOVÉ HRY
totalizátor, kurzové stávky, dostihové stávky

5. HAZARDNÉ HRY NA VÝHERNÝCH PRÍSTROJOCH

6. HAZARDNÉ HRY NA TERMINÁLOCH VIDEOHIER

7. KVÍZOMATY

Symptómy patologického hráčstva podľa diagnostického systému Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10):

1.

V období najmenej jedného roka sa u človeka vyskytnú dve, alebo viac epizód hráčstva.

2.

Tieto epizódy nie sú pre človeka výnosné, no opakujú sa napriek tomu, že vyvolávajú tieseň a narušujú každodenný život.

3.

Človek popisuje silné nutkanie hrať, ktoré je ťažké ovládnuť, a hovorí o tom, že nie je schopný silou vôle hre odolať.

4.

Človek je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania a okolnosťami, ktoré túto činnosť sprevádzajú.

Zdroj: Nehraj.sk

Fázy hráčstva

Zdroj: Hupková, 2009, citované na Nehraj.sk 

Čo ovplyvňuje závislosť

Psychológovia s určitosťou nevedia, prečo pre niekoho zostáva hazard v rovine zábavy, a iný prepadne závislosti. Mnohí hráči pritom rovnako žili v predstave, že majú situáciu pod kontrolou. Preto by mala účinná prevencia zasahovať všetky skupiny hráčov a potenciálnych hráčov, a to aj maloletých. Aj deti sú totiž vystavené hazardu – prostredníctvom vzorov v rodine, neregulovanej reklamy či neskôr v partii kamarátov.

Okrem genetických existuje niekoľko vonkajších faktorov, ktoré môžu vznik alebo stav závislosti ovplyvňovať. Výskumy hovoria napríklad o týchto:

1. Trauma alebo významná životná udalosť

Spoločnou črtou vysvetlení zvýšeného aj obmedzeného hráčskeho správania je skúsenosť s významnou životnou udalosťou. Takými môžu byť úmrtie blízkeho človeka, starostlivosť o chorých príbuzných, neisté postavenie alebo strata zamestnania, narodenie dieťaťa, začatie alebo ukončenie vzťahov, vyrovnávanie sa s psychickými ťažkosťami ako sú depresia, úzkosť, stres. Každá z týchto skúseností môže hráča priviesť k problematickému správaniu, alebo naopak povzbudiť ho k tomu, aby s tým prestal.

2. Rodina a priatelia

Prostredie zohráva dôležitú úlohu – z hľadiska začatia hrania, pokračovania v hraní, rozvoja problémového správania, ako aj zotavovania sa z problémov. Najmä ak sú členovia rodiny, priatelia a kolegovia nápomocní pri zapájaní ľudí do hazardných hier. Tieto sociálne siete sú dôležité aj pri regulácii hrania, napríklad tým, že vyjadrujú znepokojenie alebo hnev, ak sa hazardné hry pre niekoho stávajú „nadmerné“, pomáhajú mu obmedziť hranie alebo ho navádzajú na odbornú pomoc.*

3. Financie

Príležitosti na hazardné hry sa zvyšujú pozitívnymi aj negatívnymi zmenami vo finančnej situácii. Hráča môže motivovať napríklad neočakávaný príjem (napr. dedičstvo) alebo zvyšovanie mzdy. Výpadok časti príjmu ho môže priviesť k obmedzeniu hrania, no aj naopak. Rozhodne sa riskovať s cieľom rýchlo zbohatnúť, prípadne sa dostať z finančných dlhov.

4. Geografická a kultúrna dostupnosť hazardu

Päťročná kvalitatívna škótska štúdia skúmala zmeny v hráčskom správaní v priebehu času. Tí, ktorí majú ľahký prístup k príležitostiam na hazardné hry – geograficky, ako aj z hľadiska života v kultúre, v ktorej je hazard bežnou záležitosťou – majú tendenciu hrať viac a svoje správanie považujú za bežnú súčasť každodenného života. Na druhej strane odklon od prostredia, kde sú hazardné hry ľahko dostupné, podporuje obmedzenie hrania.

5. Alkohol

Rizikovým faktorom rozvoja patologického hrania hazardných hier je aj alkohol, ktorého konzumácia povzbudzuje k nadmernému hraniu a spôsobuje neschopnosť kontrolovať hráčske správanie. Automaty, kasína a podávanie alkoholických nápojov k sebe naozaj nemajú ďaleko.

Zdroj: Výskum University of Glasgow a ScotCen Social Research, Understanding Gambling: Impacts and Social Networks Across the Lifecourse

6. Pandémia COVID-19

Závislosť je choroba izolácie a pandémia nám všetkým dala pocítiť, čo to skutočne znamená byť izolovaný. Celkovo pandémia spôsobila pokles hrania aj množstva peňazí vložených do hazardu. Prispelo k tomu zatváranie kamenných prevádzok herní, finančné dôvody či napríklad absencia živých športov, ktoré motivovali ľudí tipovať. Niektorí tiež nechceli hrať v blízkosti rodiny alebo si uvedomili, že by mali svoj kontakt s hazardom obmedziť. Na druhej strane niektorí príležitostní hráči sa stali rizikovými v dôsledku psychických a finančných ťažkostí spôsobených pandémiou. Online hazardné hry, ktorých popularita u niektorých skupín vzrástla, môžu byť obzvlášť problematické pre niektorých hráčov kvôli relatívnemu nedostatku obmedzení a non-stop dostupnosti.

Zdroj: Výskum BASIS: Gambling during COVID: The impact of COVID-19 on gambling behavior and gambling-related problems, The Wager

7. Reklama

Marketing hazardných hier je v súčasnosti takpovediac všadeprítomný, čo vedie k jeho normalizácii v rámci spoločnosti, vďaka čomu sú hazardné hry vnímané ako bežné, neškodné, príjemné a pravdepodobne vedúce k úspechu. Ignoruje negatívne účinky hazardných hier na jednotlivcov, rodiny a komunity. Mladí ľudia sú schopní identifikovať názvy priemerne ôsmich z desiatich spoločností pôsobiacich v oblasti hazardných hier iba z útržku loga, pričom na nich podprahovo pôsobia jasné farby, piesne/jingly a tance, používanie postáv, podpora celebrít, odkaz na predchádzajúcich víťazov a humor. Problémoví hráči majú najrozšírenejšie znalosti o marketingu hazardných hier.

Zdroj: Výskum Ipsos MORI: The effect of gambling marketing and advertising on children, young people and vulnerable adults

8. Hra na automatoch

Výskum Národného monitorovacieho centra pre drogy z roku 2019 potvrdil, že najrizikovejším typom hry z hľadiska problémového hráčstva sú výherné automaty. Tie, žiaľ, najčastejšie hrajú respondenti, ktorí majú zlú finančnú situáciu v rodine a sami sa zaraďujú medzi “nižšiu vrstvu”. Mnohí hráči si na začiatku myslia, že stačí prísť na systém hry a dokážu ju ovládať, prípadne pri „začiatočníckom šťastí“ uveria vo vlastné schopnosti. Mylne predpokladajú výhru na základe svojich výpočtov alebo úplne iracionálnych vzorcov, napr. “ak na nejakom stroji dlhodobo hráči prehrávajú, teraz už musí prísť výhra”. Hra na stroji je pre hráča čisto náhodná, stroj má však vopred určený algoritmus a na konci dňa vždy vyhráva. Bolo by však chybou povedať, že ide čisto len o hráčovu hlúposť. Dizajn automatu premyslene pracuje s iracionalitou človeka a rôznymi spôsobmi na hráčov priam “poľuje”.

Zdroj: Výskum NMCD: Hazardné hranie v Slovenskej republike v roku 2019

9. Biologické faktory

Biologické faktory ovplyvňujúce vznik závislosti môžu mať genetické, ale aj získané príčiny. Vedecké štúdie preukázali, že počas hazardu dochádza k uvoľňovaniu neurotransmiteru dopamínu – ktorý sa zvykne uvoľnovať v príjemných situáciách. Ide však o podobné oblasti mozgu, aké sa zvyknú aktivovať užívaním drog. Faktom je, že podobne ako je tomu pri drogách, aj opakované vystavovanie sa hazardným aktivitám a súvisiacej neistote môže spôsobiť trvalé zmeny v ľudskom mozgu. Takéto skratky vedúce k odmene vyvolávajú hypersenzitivitu (obdobne ako keď jednotlivci trpia drogovou závislosťou).*

Štúdie dvojčiat naznačujú, že genetické faktory môžu byť zodpovedné za približne 50 % sklonu k rozvoju problémového hráčstva, no zodpovedné gény nie sú jasné. K skutočnému rozvoju závislosti je podstatná kombinácia s environmentálnymi faktormi.**

*Zdroj: Mike Robinson: Designed to deceive: How gambling distorts reality and hooks your brain, The Conversation, 2018

**Zdroj: Výskum GREO: Conceptual Framework of Harmful Gambling: Biological Factors, 2018

Zmeny na mozgu, ktoré patria k získaným biologickým faktorom zodpovedným za závislosť, skúmal aj profesor David Nutt v dokumente od BBC: https://www.youtube.com/watch?v=BF5SzIN63w8

Čo sa deje v mozgu hráča závislého na hazardných hrách, keď uzavrie stávku – a možno tajomstvo jeho závislosti nájsť v samotnom mozgu? BBC Panorama natočila unikátny experiment navrhnutý tak, aby to zistil. Partner Wendy Bendelovej sa zabil po tom, čo 20 rokov zápasil so závislosťou od hazardných hier. V priznaní, ktoré napísal pre Wendy, vyzdvihol vysoko stávkové, vysokofrekvenčné terminály na stávkovanie s pevným kurzom (FOBT), ktoré sa nachádzajú v stávkových kanceláriách po celom Spojenom kráľovstve. Tieto automaty ponúkajú hráčom výber hier a kombinujú potenciálne vysoké stávky so šancou na výhru každých 20 sekúnd.

Manipulatívne techniky hazardu